Greške na SHARP CV-5407 SD

SHARP CV-5407 SD
1607
NE RADI, NAPAJANJE BRUJI
ODLOTAN PIN 1 STR54041 (IC701) PROUZROČIO PREVELIK NAPON NAPAJANJA I PROBOJ ZAŠTITNE DIODE D615 (R2M) NA NAPAJANJU 120V

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!