Greške na RIZ - TELEFUNKEN 712

RIZ - TELEFUNKEN 712
1015
BLJEŠTAVO ZELENA SLIKA, SA POVRATNIM LINIJAMA
PREKID U ZAVOJNICI L272. TIME JE PIN 3 TBA530 IZGUBIO DC NAPON OD 7.6V TE JE IZLAZ (PIN 13) DAVAO STALNO VISOKI NAPON KOJI JE UKLJUČIO IZLAZNI VIDEO DRIVER.

RIZ - TELEFUNKEN 712
285
CRVENA SLIKA
VIDEO DRIVER ZA CRVENU BOJU U KRATKOM SPOJU

RIZ - TELEFUNKEN 712
600
FLEKE BOJE NA EKRANU
PTC U PROBOJU, LOŠI SPOJEVI

RIZ - TELEFUNKEN 712
1016
FLEKE BOJE NA EKRANU
PTC (R402) U KVARU

RIZ - TELEFUNKEN 712
1813
FLEKE BOJE NA EKRANU
PTC U KVARU

RIZ - TELEFUNKEN 712
1075
GASI SE I PALI
RAZLOTAN C578

RIZ - TELEFUNKEN 712
238
HORIZONTALNA CRTA NA EKRANU
LOŠ SPOJ NA VERTIKALNOM OSCILATORU

RIZ - TELEFUNKEN 712
351
HORIZONTALNA CRTA NA EKRANU
GREŠKA U VERTIKALNOM DRIVERU

RIZ - TELEFUNKEN 712
594
HORIZONTALNA CRTA NA EKRANU
EKSPLODIRAO KONDENZATOR 2200uF U VERTIKALNOM IZLAZU

RIZ - TELEFUNKEN 712
1392
HORIZONTALNA CRTA NA EKRANU
OSLABIO C584 NA NAPAJANJU U4 TE JE IZMJENIČNA STRUJA PREMA C491 (VERTIKALNI IZLAZNI STUPANJ) UNIŠTILA R491

RIZ - TELEFUNKEN 712
379
JASTUČASTA SLIKA
ODLOTAN C587 (10uF) U OW MODULACIONOM SPOJU

RIZ - TELEFUNKEN 712
321
JASTUČASTA USKA SLIKA
LOŠ KONDENZATOR ZA 38V JE KVARIO OW

RIZ - TELEFUNKEN 712
606
KAD SE UGRIJE BJEŽI PRIJEM, NESTAJE SLIKA
LOŠ STABILIZATOR 12V SA LM317

RIZ - TELEFUNKEN 712
691
KAD SE UGRIJE SLIKA PRIJEĐE U BIJELI RASTER
LOŠ TRIMER ZA PODEŠAVANJE 12V

RIZ - TELEFUNKEN 712
163
LOŠA KONVERGENCIJA BOJA
RAZDEŠENA KONVERGENCIJA BOJA

RIZ - TELEFUNKEN 712
301
NE RADI
ODLOTAO SE ZAŠTITNI OTPOR PREMA KASKADI RADI PROBOJA 47nF/1600V, PROBOJ U KASKADI

RIZ - TELEFUNKEN 712
576
NE RADI
PROBIJEN BU208, LOŠ VEZNI KONDENZATOR 470uF (UZ BU208), 3.9R U EMITERU BU208 ISPARIO

RIZ - TELEFUNKEN 712
1081
NE RADI
MREŽNI PREKIDAČ U PREKIDU, PTC RAZDROBLJEN.

RIZ - TELEFUNKEN 712
1541
NE RADI
UTIKAČ U PREKIDU

RIZ - TELEFUNKEN 712
376
NEMA BOJE
LOŠ SPOJ KLIZAČA TRIMERA R310 NA CROMI "I"

RIZ - TELEFUNKEN 712
194
NEMA CRVENE BOJE
PREKIDAO VIDEO IZLAZ

RIZ - TELEFUNKEN 712
207
NEMA SLIKE
PREGORIO OTPOR 3,9R/5W U EMITERU HORIZONTALNOG DRIVERA

RIZ - TELEFUNKEN 712
217
NEMA SLIKE
U4=7V A TREBA BITI 38V, HORIZONTALNI DRIVER BU208 IMA TRI PUTA VECU FREKVENCIJU I MANJI INDUCIRANI NAPON OD POTREBNOG. NAPON NA EMITERU JE ZANEMARIV. SNIMANJEM NAPONA NA KOLEKTORU PREDDRIVERA KOJI MORA BITI UGLATIJI , A BIO JE PILAST (ZNAK DA JE ODTEREĆEN). GREŠKA JE ZBOG PREKIDA NA LEMNIM UŠICAMA BAZE I EMITERA.

RIZ - TELEFUNKEN 712
305
NEMA SLIKE
ODLOTAN ZAŠTITNI KONTAKT NA SERIJSKOM OTPOR PREMA KASKADI - KASKAD U ŠLUSU, NABRIJAN INICIJALNI KONTRAST, LOŠI TRIMERI U NAPAJANJU U1, U3, NIZ LOŠIH KONDIĆA

RIZ - TELEFUNKEN 712
375
NEMA SLIKE
ODLOTAN ZAŠTITNI KONTAKT NA SERIJSKOM OTPOR PREMA KASKADI - KASKADA U ŠLUSU

RIZ - TELEFUNKEN 712
453
NEMA SLIKE
PREKID U DIODI D435 JE PREKINUO DOVOD NAPONA GRIJANJA ZA CRT

RIZ - TELEFUNKEN 712
456
NEMA SLIKE
KVAR NA PREDDRIVERU HORIZONTALE, LOŠI SPOJEVI NA 150R (NAPAJANJE 12V), PREGORIO TBA560C

RIZ - TELEFUNKEN 712
544
NEMA SLIKE
ODLOTAN ZAŠTITNI OTPOR VN KASKADE

RIZ - TELEFUNKEN 712
545
NEMA SLIKE
ODLOTAN ZAŠTITNI OTPOR VN KASKADE, VN KASKADA U KS.

RIZ - TELEFUNKEN 712
595
NEMA SLIKE
SLAB KONTAKT I LOŠ OSIGURAČ OD GRIJANJA EKRANA. PREDDRIVER HORIZONTALE U KVARU.

RIZ - TELEFUNKEN 712
596
NEMA SLIKE
PREKID TERMIČKOG OSIGURAČA R491-2.7R ZBOG POVEĆANJA UNUTARNJEG OTPORA C584 (1000uF/50)

RIZ - TELEFUNKEN 712
939
NEMA SLIKE
RAZLOTAN PIN OTPORA R405 (12R/17W) NA NETZTEIL BAUSTEINU. LOŠ ELEKTROLIT C568 U KRUGU BAZE HORIZONTALNOG DRIVERA.

RIZ - TELEFUNKEN 712
1812
NEMA SLIKE
PREKID NA VN IZVODU VN TRAFOA

RIZ - TELEFUNKEN 712
611
NEMA SLIKE, PUCKETA VN
PROBOJ KAPICE NA OTPORNIKU

RIZ - TELEFUNKEN 712
1476
NEMA SLIKE, PUMPA ZAŠTITA
ELEKTROLIT C584 NA NAPAJANJU +U4 U KRATKOM SPOJU

RIZ - TELEFUNKEN 712
1817
NEMA ZELENE BOJE
KRATKI SPOJ TINOLOM NA IZLAZU ZELENE BOJE PREMA VIDEO DRIVERU

RIZ - TELEFUNKEN 712
148
NEĆE KRENUTI PUNIM NAPONOM U1
MREŽNI ELEKTROLIT U PREKIDU, LOŠI KONDIĆI

RIZ - TELEFUNKEN 712
1542
NEĆE KRENUTI PUNIM NAPONOM U1
POVEĆANA POTROŠNJA STRUJE NA NAPAJANJU +12V ONEMOGUĆAVA KRETANJE NAPONA +U3 (12V).

RIZ - TELEFUNKEN 712
339
POVREMENO ODRADI ZAŠTITNI RELEY I NESTANE SLIKE
LOŠI TRIMERI, IC LM317 PROBIJA

RIZ - TELEFUNKEN 712
340
POVREMENO ODRADI ZAŠTITNI RELEY I NESTANE SLIKE
LM317 PROPUŠTA NA MAHOVE PUN ULAZNI NAPON. LOŠI TRIMERI OD NAPAJANJA.

RIZ - TELEFUNKEN 712
121
PREKLOPLJENA SLIKA PO VERTIKALI ODOZDO
LOŠ BD137 U VERTIKALNOM OSCILATORU

RIZ - TELEFUNKEN 712
1385
PREKLOPLJENA SLIKA PO VERTIKALI ODOZDO
LOŠ TRANZISTOR T462 U VERTIKALNOM OSCILATORU (NIJE IŠAO U ZASIĆENJE)

RIZ - TELEFUNKEN 712
19
PUMPA ZAŠTITA
LOŠI TRIMERI ZA PODEŠAVANJE NAPAJANJA, LOŠI SPOJEVI KARTICA NA KONEKTORIMA.

RIZ - TELEFUNKEN 712
98
PUMPA ZAŠTITA
PROBIJENA DIODA U KRUGU 38V= I OW MODULATORA

RIZ - TELEFUNKEN 712
120
PUMPA ZAŠTITA
ISPARIO 3,9R/5W U EMITERU BU208

RIZ - TELEFUNKEN 712
155
PUMPA ZAŠTITA
PROBIJEN BU208A. DRIVER BAZE NE RADI PRAVILNO, LOŠ TRIMER ZA PODEŠAVANE U1. NETKO ODLOTAO KOLEKTOR TRANZISTORA KOJI ISKLJUČUJE TV PA NIJE RADILO GAŠENJE NA DALJINSKOM, MREŽNA SKLOPKA BILA PREMOŠTENA.

RIZ - TELEFUNKEN 712
476
PUMPA ZAŠTITA
LOŠ KONDENZATOR C584 NA NAPAJANJU 38VZ

RIZ - TELEFUNKEN 712
555
PUMPA ZAŠTITA
GREŠKA U TRANZISTORU SWITCHINGA NAPAJANJA. KOD UKLJUČENJA RELEJA NAPAJANJA PRESTAO BI RADITI. GREŠKA SE MOŽE OTKRITI PRAĆENJEM NAPONA 12V= SA LM317. PROPAD TOG NAPONA ZBUNJUJE RAD ZAŠTITE TE ONA NE UKAPČA NAPAJANJE NA TRAFO.

RIZ - TELEFUNKEN 712
644
PUMPA ZAŠTITA
LOŠ ELEKTROLIT C571 (47uF U EMITERU HORIZONTALNOG DRIVERA), LOŠ ELEKTROLIT C584 (1000uF/50V) KOJI FILTRIRA U4. ZBOG C584 SE RAZLOTAO OTPOR R491 NA KARTICI VERTIKALNOG OTKLONA.

RIZ - TELEFUNKEN 712
793
PUMPA ZAŠTITA
PROBOJ HORIZONTALNOG DRIVERA 2SD898, KRATKI SPOJ U VN KASKADI, LOŠ ELEKTROLIT C568 (U BAZI HOR DRIVERA), 10% OSLABIO BUSTER KONDENZATOR

RIZ - TELEFUNKEN 712
1025
PUMPA ZAŠTITA
ISHLAPIO KONDENZATOR C571 TE SE PREKINUO R566 (3,9R) ZBOG PREGRIJAVANJA. LOŠ ELEKTROLIT C566 (22uF/63).

RIZ - TELEFUNKEN 712
1165
PUMPA ZAŠTITA
RAZLOTAN ZAŠTITNI OTPOR PREMA VN KASKADI, KRATKI SPOJ U HORIZONTALNOM IZLAZNOM STUPNJU.

RIZ - TELEFUNKEN 712
95
RAZDEŠENE BOJE, BOJE SE MJENJAJU SA PROMJENOM REGULACIJE SVJETLINE
NESTRUČAN RAD NA POPRAVKU. VIDEO KARTICA JE BILA NEISPRAVNA, A UMJESTO POPRAVKA PROMJENJENI SU NAPONI NA ELEKTRODAMA G2 (PREPRAVKAMA).

RIZ - TELEFUNKEN 712
1818
RAZVUČENO PRVIH 20% SLIKE PO VERTIKALI (PRORIJEĐENE LINIJE)
LOŠ ELEKTROLIT C456 NA VERTIKALNOM OSCILATORU

RIZ - TELEFUNKEN 712
717
SENZORSKI BIRAČ NE RADI
POTRGANA TISKANA PLOČICA KOD KONEKTORA NA PLOČICI SA IC-OVIMA, IZBAČEN SKLOP SENZORA IZ KUĆIŠTA.

RIZ - TELEFUNKEN 712
64
SLIKA DOĐE PA SE UGASI
LOŠ KONDENZATOR U BAZI BU208. EMITERSKI OTPOR POVEĆAO VRIJEDNOST. LOŠ TIMER NAPAJANJA. LOŠ KONDENZATOR U EMITRU BU208A.

RIZ - TELEFUNKEN 712
1450
SLIKA DOĐE PA SE UGASI
PREKID ŠTAMPANOG VODA PREMA C578 (47nF/1250V)

RIZ - TELEFUNKEN 712
284
SLIKA SE PRESAVIJA ODOZDO
VERTIKALNI PNP DRIVER GUBI SVOJSTVA

RIZ - TELEFUNKEN 712
654
SVIJETLE POVRATNE LINIJE PRI VRHU SLIKE
PREKINUT VOD SIGNALA ZATAMNJENJA NA CROMA BAUSTEIN 1A (KOROZIJA)

RIZ - TELEFUNKEN 712
1386
TAMNA SLIKA
OSLABIO EKRAN

RIZ - TELEFUNKEN 712
377
VERTIKALNA SVIJETLIJA CRTA SA LIJEVE STRANE EKRANA
LOŠI SPOJEVI NA NAPAJAČKOJ KATICI

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!