Greške na SANYO CEP 6011

SANYO CEP 6011
867
BLJEŠTAVO CRVENA SLIKA, SA POVRATNIM LINIJAMA
CRVENA KATODA PROBILA PREMA GRIJAČU

SANYO CEP 6011
561
NE DA SE UKLJUČITI
UDAR GROMA U MREŽU. PREGORIO R302 (3.9R/6W), Q313 (2SD1710) I Q312 (2SC3807) U KRATKOM SPOJU

SANYO CEP 6011
562
NE DA SE UKLJUČITI
IZGORIO ZAŠTITNI OTPOR U SERIJI SA GRETZOM

SANYO CEP 6011
866
NE DA SE UKLJUČITI
PREGORIO R302 (3.9R/6W). Q313 (BU508 TJ. 2SD1710 U ORGINALU) U KRATKOM SPOJU.

SANYO CEP 6011
944
NE DA SE UKLJUČITI
PREGORIO R320 (120K/0,5W)

SANYO CEP 6011
1620
NE DA SE UKLJUČITI
PREGORIO R320 (120K/0,5W)

SANYO CEP 6011
1827
NE DA SE UKLJUČITI, STANBY OK
PREGORIO R320 (120K/0,5W)

SANYO CEP 6011
1851
NEMA SLIKE, DIMIO SE
PREGORIO R233 (1K5/1W) ZBOG KRATKOG SPOJA U VN DIJELU VN TRANSFORMATORA T471 (STRUJA VN ISPRAVLJAČA IDE PREKO R233).

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!