Greške na QUADRO CTV-55V10 TXT

QUADRO CTV-55V10 TXT
2258
NE RADI
LOŠI SPOJEVI I NEKI ELEKTROLITI (C616 - 100uF/160, C325, C610, C609)

QUADRO CTV-55V10 TXT
1678
NE RADI, ZDIMIO SE
PROBOJ VIŠE ELEKTROLITA U SWITCHING NAPAJANJU (C321, C616, C610, C609, C617, C422).

QUADRO CTV-55V10 TXT
1677
NEMA TONA
OTKAZALO INTEGRIRANO POJAČALO SA LA4285. PREGORIO OTPORNIK R321 U NAPAJANJU ČIPA.

QUADRO CTV-55V10 TXT
2352
SLIKA NISKA, SUŽENA I PREKLOPLJENA ODOZDO
LOŠ ELKO 100uF/160V (C616) NA U1 NAPAJANJU

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!