Greške na SAMSUNG CB-5012T

SAMSUNG CB-5012T
1576
NE RADI, NAPAJANJE BRUJI
PROBOJ HORIZONTALNOG IZLAZNOG TRANZISTORA Q402 (2SD12651). LOŠI MALI ELEKTROLITI U PRIMARNOM DIJEU SWITCHING NAPAJANJA (C811, C808,C817,C813).

SAMSUNG CB-5012T
1553
NE RADI, ZDIMIO SE
ISHLAPIO ELEKTROLIT NA 125V NAPAJANJU C824 (220uF/160V). LOŠ ELEKTOLIT C416 (68uF/100V) NA 180V NAPAJANJU. ZBOG TOGA JE SKOČIO NAPON NA C904 (1uF/250V - CRT PLOČICA) I ON JE EKSPLODIRAO.

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!