Greške na KORTING 42648

KORTING 42648
1510
BJEŽI PRIJEM
VHF TUNER U KVARU I UTJEČE NA TUNEROV NAPON UD

KORTING 42648
1511
MUTNA SLIKA
VN KASKADA U KVARU

KORTING 42648
1509
NE RADI
PREKID VODA NA NOŽICI HORIZONTALNOG DRIVERA

KORTING 42648
1344
NEMA SLIKE
LOŠ TRIMER OD HORIZONTALNE FREKVENCIJE UZROKUJE PREGARANJE BU208

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!