Greške na TEC 5133 VR

TEC 5133 VR
840
KAD SE UGRIJE NESTANE SLIKA
LOŠ KONTAKT KONEKTORSKOG PINA NA CRT PLOČICI - PREKIDA SE GRIJANJE

TEC 5133 VR
990
KLIN U SLICI
MREŽNI ELEKTROLIT U PREKIDU

TEC 5133 VR
988
NE RADI
MREŽNI TRANSFORMATOR U PREKIDU RADI KROZIJE

TEC 5133 VR
1053
NE RADI
TA8659N U KVARU

TEC 5133 VR
1204
NE RADI, DISPLAY PROGRAMA SE NEPRAVILNO PALI I GASI
PREKIDANJE U MREŽNOM TRANSFORMATORU

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!