Greške na SABA T 55 U 42 = FF 290

SABA T 55 U 42 = FF 290
728
NE RADI, SVIJETLI STANBY MOD
TEA2029C IMAO ŠLUS SVOG NAPAJANJA (PIN8) PREMA MASI

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!