Greške na EI 6153 - CB TV

EI 6153 - CB TV
262
NE RADI
VN KAPICA OTPALA SA EKRANA

EI 6153 - CB TV
1362
NEMA TONA
POGREŠAN TIP FM DETEKTORA TBA120U UMJESTO TBA120S

EI 6153 - CB TV
1367
NEMA TONA
PREKID U KONDENZATORU 1,5nF REZONANTNOG KRUGA FM DETEKTORA TBA120S. NA PINOVIMA 7 I 9 TBA120S KOJI SU KRAJEVI REZONANTNOG KRUGA TREBA BITI 200mVpp FREKVENCIJE 5,5MHz. IZLAZNA AMPLITUDA NA PINU 8 TREBA BITI BAREM 200mVpp.

EI 6153 - CB TV
469
SLIKA POMAKNUTA PO HORIZONTALI
PREKID U TRIMERU ZA FAZU HORIZONTALNOG OSCILATORA

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!