Greške na GRUNDIG SUPER COLOR 8732

GRUNDIG SUPER COLOR 8732
161
HORIZONTALNA CRTA NA EKRANU
PREKINUT TRANZISTOR U IZLAZU VERTIKALE (TR 471)

GRUNDIG SUPER COLOR 8732
326
JASTUČASTA SLIKA
NIZ LOŠIH SPOJEVA I KONDENZATORA, PREMALI NAPON ZENER DIODE U OW REGULACIJI KOJA JE RUŠILA REGULACIJU

GRUNDIG SUPER COLOR 8732
327
NEMA SLIKE
NEDOSTATAK V-SINC IMPULSA JE BLOKIRAO VIDEO IZLAZ. PROBIO JE BC337 KOJI PRENOSI V-SINC IMPULSE.

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!